Penghantaran Barang Kitar Semula

Barang kitar semula telah boleh diserahkan di semua pejabat PPSPPA Negeri dan cawangan seperti berikut:-

NEGERI  
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR JOHOR
KEDAH KELANTAN
MELAKA PAHANG
PERLIS NEGERI SEMBILAN
TERENGGANU  
 
Peserta digalakkan menghantar barang kitar semula sebelum hari larian bagi mengelakkan kelewatan semasa hari larian. Kaunter pendaftaran dan penyerahan semasa hari larian hanya dibuka bermula 6.00 pagi sehingga 7.00 pagi.
akhbar plastik
tetra tin